Výbor Klubu přátel starého Smíchova

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 24. 01. 2007

Výbor Klubu přátel starého Smíchova byl zvolen na ustavující Valné hromadě KPSS dne 23. 6. 2005. Jeho funkční období je čtyřleté. Schůzí Výboru se zúčastňuje i předseda Kontrolní a revizní komise.