Přírodní park Košíře – Motol

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Listy hl. m. Prahy, Vydáno dne: 20. 06. 2007

Málokdo si při jízdě po rušné Plzeňské ulici uvědomí, že přírodní plochy v jejím okolí tvoří další pražský přírodní park, který se tak ze všech pražských přírodních parků nejvíce přibližuje k centru Prahy.

Jde o přírodní park Košíře – Motol, který je pojmenován po městských čtvrtích, kterých se dotýká. Přírodní park Košíře – Motol obsahuje jednak chráněná území, která vytvořila sama příroda, jednak rozsáhlý areál, který je dílem lidského snažení. V prvním případě jde o přírodní památky, z nichž celku dominuje Vidoule, vyhlášená v roce 1988 na ploše 6,7 ha. Jde o výraznou tabulovou horu, tvořenou horizontálně uloženými křídovými vrstvami a oddělující Motol od Jinonic. Dalším takřka nepřehlédnutelným útvarem je přírodní památka Kalvárie v Motole. Tu naleznete přímo u Plzeňské, těsně pod krematoriem. V těchto místech bývala soutěska, kterou zde vytvořil Motolský potok, a skalní útvar nad ní je právě Kalvárie, zakončená zdáli viditelným křížem. Celé území bohužel značně poznamenalo rozšíření Plzeňské ulice. Přírodní památka Skalka se nachází na křižovatce ulic Plzeňské a Pod Kotlářkou. Na ploše 9,8 ha naleznete tzv. kozí hřbety, tvořené ordovickými horninami a narušené dřívější lomovou těžbou.
Pokud se týká lidských výtvorů, které jsou součástí tohoto přírodního parku, jde o park krematoria v Motole, ale především o rozsáhlý anglický park Cibulka, který vznikl v letech 1815 až 1824 na pozemcích stejnojmenné usedlosti. Majitel, pasovský biskup Leopold Leonard Thun z Hohensteinu, zde využil přirozených dispozic místa, které doplnil o řadu doprovodných staveb. Dodnes tak můžete navštívit rozhlednu, připomínající romantickou hradní zříceninu, případně projít Dantovým peklem, tedy zbytky takto pojmenované jeskyně se sochou nazvanou Škrtič. Stromořadí dubů zimních vás pak dovede k čínskému pavilónu. Park Cibulka dlouhá léta chátral tak jako sama usedlost. V poslední době však město začalo s obnovou areálu, což dokazuje například zcela opravené jezírko pod sochou Diany.