Přírodní park Radotínské údolí

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Listy hl. m. Prahy, Vydáno dne: 19. 09. 2007

Celé jméno tohoto přírodního parku o rozloze 877,5 hektaru je Radotínskochuchelský háj a naleznete jej na jihozápadním okraji Prahy 5. Hlavní část tohoto chráněného území tvoří ostrý zářez údolí vytvořený Radotínským potokem a další čtyři boční údolí s přítoky. Samo Radotínské údolí je co do geologické stavby i celkových přírodních poměrů obdobou údolí Prokopského.

Na rozdíl od Prokopského údolí je okolí Radotínského potoka o něco méně narušeno lidskou činností. Velkolomy, kde se dodnes těží vápence a mramor, se nacházejí pouze v dolní části údolí pod osadou Cikánka. Provozem cementárny nad Radotínem a spadem cementového prachu značně utrpěla okolní vegetace, ale po instalaci odlučovačů naštěstí flóra rychle regeneruje. Význam Radotínského údolí, které je jedním z nejzachovalejších území v pražské oblasti, spočívá jednak v geologických odkryvech a krasových jevech, ale také ve velkém bohatství živé přírody. V okolí potoka je zachována údolní niva a v lokalitě bylo napočítáno na 600 druhů rostlin. Ze zvířat zde žijí běžní živočichové známí z pražského okolí. Hnízdí zde výr a občas sem zaletí i čáp černý. Větší význam má drobná fauna, především teplomilné druhy hmyzu a plžů.
Samotnou kapitolou Radotínského potoka jsou mlýny, které klapávaly na jeho toku. Od obce Úhonice až do Radotína jich zde stálo více než dvacet a mnoho z nich se dochovalo dodnes. Pěkně zachovalý je mlýn Veselých. Mlýn Kalinův má navíc jednu zvláštnost, kterou ocení především návštěvníci Radotínského údolí. Mlýn je totiž od nepaměti volně průchozí. Ostatně celé Radotínské údolí je dobrým tipem na vycházku. V obci Chýnice se můžete napojit na zelenou turistickou značku, která se v Chotči změní na značku červenou. Obě značky vás provedou nejkrásnějšími částmi údolí a vedou po pěšince, která je až na krátké úseky sjízdná i na horském kole.