Jinonický panský dvůr s pivovarem (Jinonický zámeček) – Řeporyjská 1

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 10. 2007Základ panského dvora – jinonické tvrze vznikl v roce 1620 za rytíře Albrechta Pfefferkorna. Jeho součástí byla velká obytná budova, sklepy v přízemí, v patře se nacházel mázhaus, hostinský pokoj v podkroví, dvůr s kolnou, tři sýpky, velká stodola o dvou mlatech, malá stodola, koňská stáj s jedenácti stáními a velký kravín s teletníkem. Po rytířově smrti se majitelem stává „vítěz bitvy na Bílé Hoře“ – Pavel Michna z Vacínova. Po tomto rodu přicházejí Sinzendorfové a Schwarzenbergové. Ani jeden z majitelů tvrze zde ovšem nesídlil a tak dvorec postupně chátral. Teprve roku 1684, kdy Jan Adolf ze Schwarzenbergu přebírá panství po svém strýci Ferdinandovi, dochází k rozvoji hospodářství.  V témže roce přijíždí stavitel Giacomo Antonio Maggi, aby vyhlédl vhodné místo pro stavbu pivovaru. Nachází jej v jižním křídle u průjezdu a již v roce 1697 se hovoří o prosperujícím pivovaru. Na konci 18. století dochází k pozdně barokní a klasicistní úpravě dvorce dle návrhu pražského stavitele Matěje Hummela. V dalších letech dochází k drobným klasicistním úpravám. V roce 1807 je přistavěn do zahrady okrasný pavilonek. V roce 1850 zaniká pivovar a na jeho místě jsou vybudovány prostory k bydlení. V současné době je dvorec rekonstruován a přestavován. Vlastníkem je Jinonice Property Developement, s. r. o.
Dále čtěte: V Jinonicích zničili chráněnou zahradu (12. 2. 2008)

Literatura: Slavné stavby Prahy 5. Praha: Agentura Foibos, 2005.