Švandovo divadlo na Smíchově

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 10. 2007V poslední čtvrtině 19. století se ředitel divadelní společnosti Pavel Švanda ze Semčic st. rozhodl vybudovat nové divadlo na Kinského třídě (dnešní Štefánkova). Se smíchovským publikem měl dobré zkušenosti, neboť každé léto hostoval v přírodní nezastřešené ohradě – divadle Aréna u Újezdské brány. Stavitelem divadla s kapacitou až 1000 lidí se stal Josef Záhorský. Provoz byl zahájen 1. 10. 1981 Smetanovou Hubičkou. K výrazné přestavbě došlo roku 1900. K hlavním změnám patřil nový vchod přímo z ulice (dříve se vcházelo dvorem),  došlo k vzájemnému přesunu jeviště a hlediště, vznik foyer, instalace ústředního topení. Došlo k celkovému zútulnění budovy. Po první světové válce se mění průčelí domu na pozdně kubistické, které je dílem Ladislava Machově – autor obnovy Klementina. V roce 1922 dochází i k proměně interiéru – vzniklo dalších dvě stě míst a balkony. Autory jsou Rudolf Škrdle, Jindřich Pollert (stavitel) a C. O. Jandl (malíř). Během 20. století došlo k několika změnám názvu divadla – Intimní divadlo, Realistické divadlo, RD Zdeňka Nejedlého nebo Labyrint). Ke svému původnímu názvu se vrátilo až v roce 1999, kdy započala další rozsáhlá rekonstrukce na návrh architekta Davida Vávry: “Hlavní inspirací pro mne byla vytvořit v hlavním sále konzervativní divadelní prostor, jasně rozdělený na jeviště a hlediště, který by měl zároveň neopakovatelnou atmosféru interiéru“. Kapacita divadla se snížila na 300 míst, z hereckého klubu byl vybudován nový foyer s kavárnou a vzniklo i malé divadelní studio. Vlastníkem budovy je hl. m. Praha


Literatura: Slavné stavby Prahy 5. Praha: Agentura Foibos, 2005.