Obytné domy ve Vítězné ulici

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 10. 2007Domy byly postaveny ve 40. letech 19. století na podnět hraběte Karla Chotka. Zároveň byl v tu samou dobu postaven řetězový most Františka I. (předchůdce Mostu legií). Domy vystavěl Josef Kaura mladší s tesařem Karlem Fleischingerem. Jsou postaveny v doznívajícím klasicismu. Ve dvorech se nalézají zbytky hradební zdi a u domu č. 13 také malá kapličkou s plastikou Přemysla Otakara II.
Dům č. p. 419, U Řetězového mostu 15 – nárožní třípatrový dům, v jehož přízemí se nacházení pruské plackové klenby do pasů, v průjezdu pak zrcadlová klenba. Ve dvoře jsou umístěny pavlače na krakorcích.
Dům č. p. 530, U Karla IV. – nárožní dvoukřídlý třípatrový dům z let 1842 – 1844 od stavitele Tredrovského stojí na místě části bývalé malostranské cihelny. V přízemí domu se nacházejí valené klenby. Klasicistní průčelí do ulic má tovory v přízemí v půlkruhových záklencích, kolem bosáž. Okna v prvním patře mají úzké segmentové tympanony, v druhém patře rovné nadokenní římsy.
Dům č. p. 531, U Otakara II 13 – řadový třípatrový dům byl postaven v letech 1842- 1844 stavitelem J. E. Franclem. Klasicistní průčelí uplatňuje v druhém a třetím patře vysoký pilastrový řád, v přízemí a v prvním patře bosáž. Nad hlavním vchodem, jímž je vjezd do průjezdu, vystupuje balkon na krakorcích s železnou mříží zábradlí. do dvora jsou pavlače na krakorcích. V domě žil Joachim Barrande.

Literatura: Slavné stavby Prahy 5. Praha: Agentura Foibos, 2005. Program regenerace pražské památkové rezervace pro území MČ Praha 5 (listopad 1996). Soubor opevnění historickéh jádra Prahy r. č. Ú. aj. 1-161/49.