Dívčí Hrady

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Vlastní zpráva, Vydáno dne: 23. 10. 2007Pravěké hradiště s tvrzištěm a zbytky hradu ze 14. století nalezneme na vrchu Děvíně nad Zlíchovem. Ze středověkého tvrziště zbyly do současnosti pouze val a příkop. Hrad Děvín byl založen nejspíše Štěpánem z Tetína a zanikl pravděpodobně ve století svého vzniku. O jeho existenci tak svědčí jen terénní reliéfní náznaky. Dispozice hradu byla dvoudílná se čtvercovým jádrem, nádvořím, opevněním, věží a polookrouhlou baštou. Stavebním materiálem byl místní vápenec a cihly.
 
Literatura: Památky Prahy 5: stavby, sochy a plastiky a pamětní desky. Praha: Umělecká agentura Foibos, 2006.