Hradiště Butovice (Jinonice, u Prokopského údolí)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Vlastní zpráva, Vydáno dne: 23. 10. 2007Hradiště Butovice je významnou archeologickou a kulturní památkou. První osídlení je zaznamenáno v pozdní době kamenné – v období řivnáčské kultury, o čemž vypovídají nálezy keramiky a kamenné industrie. Dalšími obyvateli hradiště byli Slované, po kterých se zachovaly zbytky kamenného a hliněného opevnění. Celková osídlená plocha čítala 9 hektarů. I jejich hradiště však na přelomu 9. a 10. století zaniklo.
 
Literatura: Památky Prahy 5: stavby, sochy a plastiky a pamětní desky. Praha: Umělecká agentura Foibos, 2006.