Radlická mlékárna a její garáže (č. p. 62, Nádražní 32 a č. p. 948, Přístavní)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 10. 2007Zakladatelem tehdejší Parní mlékárny správy statku Radlice byl Karl Kirschner, který jej koupil roku 1872. Jeho syn Oto vystavěl  v roce 1893 novou mlékárnu naproti Smíchovskému nádraží. V roce 1900 Kirschner společně s přírodovědcem Georgem Zirnem vyvinuli novou technologii kondenzování mléka. V roce 1906 zakládají Anglokontinentální akciovou společnost. Mlékárna expanduje do zahraničí (Vídeň, Francie,..). V roce 1912 je zprovozněna nová výrobní hala. Její konstrukci tvořil progresivní ocelový skelet, což umožňovalo nepřerušovaný technologický tok. Po znárodnění patří mlékárna do národního podniku Pražské mlékárny, později do koncernu Laktos. V roce 1992 je výroba zastavena a budova přestavěna. Původní zůstal jen charakteristický arkýř. Vlastníkem stavby je CZECH BUSINESS EXPLORERS s.r.o.
 
K mlékárně patřili od roku 1925 garáže umístěné v nově adaptované a rozšířené bývalé konírně Josefa Kozlíka. Jejich autorem je Alois Zima. Zároveň byly užívány i jako opravna a sklad. Po přisloužení vedlejšího pozemku ve 30 letech vyrůstají dvě ocelové haly se světlíkem ve hřebeni střechy. Areál dosud souží autoservisu.Vlastníkem je Agip Česká republika, s.r.o
 
Film o Radlické mlékárně od Karla Čáslavského naleznete zde
 
Literatura: Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005. Willinger, František. Organizace, zařízení a práce Radlické mlékárny pod vedením F. Willingera. Úspěch VI. 1935.