Grafický a umělecký ústav a nakladatelství Václav Neubert a synové (č. p. 1040, Grafická 1)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 10. 2007Tiskárna zahájila provoz v roce 1877 ve dvoře Občanské záložny na Kinského třídě, poté se přestěhovala do vlastní budovy v ulici Pavla Švandy ze Semčic. Zpočátku byla vydávána Lidová bibliotéka, později učebnice, knihy pro pedagogy a časopis Česká škola. V roce 1886 se stěhuje do dnešní ulice Pavla Švandy ze Semčic, kde úspěšně vydává reprodukce uměleckých děl a plakátů, zeměpisné atlasy a mapy. V letech 1901 – 1902 si majitelé nechali postavit od Josefa Bečky vlastní budovu v nynější Grafické . Neubertovi čtyři synové (Oldřich, Miroslav, Václav a Karel) zavedli v třípodlažní stavbě světlotisk a zinkografii. V letech 1920 – 1922 byl přistavěn dvoupatrový objekt pro oddělení ofsetu a hlubotisku. Od roku 1926 vychází obrázkový časopis Pestrý týden. Po znárodnění v roce 1948je tiskárna přejmenována na národní podnik Orbis a následně na Polygrafii. Po sametové revoluci dochází k částečné restituci objektu. Zbytek je privatizován. I dnes slouží k průmyslovým účelům. Vlastníkem je firma K - A.L.D. s.r.o.

 

Literatura: Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005. Neubert, Václav. Od ručního lisu ke grafickému velkoprůmyslu. Úspěch V. 1934. Ort, Jan.Sedesátiny grafických závodů V. Neubert a synové, Praha – Smíchov. Praha, 1937. Rýpar, Vladimír. Polygrafia 2 devadesátiletá. Praha, 1967.