Usedlost a dělnická kolonie Mrázovka

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 11. 2007Původní usedlost a vinice Mrázovka se nacházely v ulici Ostrovského. V polovině 19. století pozemek získala Pražsko-smíchovská společnost k vyrábění strojních cihel a místo dostalo název V Cihelnách. Mrázovkou se od té doby nazývá dělnická osada, lidově označovaná díky terasovitému rozložení jednopatrových dvojdomků jako Betlém. Kolonie dělníků Ringhofferových závodů z roku 1870 měla čtyři prohnuté uličky. Jakub Arbes o kolonii v knize Okolí Smíchova píše: „Na Mrázovce, vlastně na severovýchodní stráni její, vystupuje amfiteatrálně několik řad zdaleka viditelných dělnických domů, tvořících jaksi zvláštní obec v obci.“ Obdobně kolonii popisuje i Jaroslav Vrchlický v básni Betlém ze sbírky Má vlast. Na stavbě kolonie se podíleli podnikatelé ze Smíchova a Holešovic: Dormitzer, Przibram, Portheim, Ringhoffer a Ritter. V obou podlažích domu bylo po dvou bytech s kuchyní, pokojem a suchým záchodem.Dělnické domky byly i přes snahu o jejich zachování zbořeny v 80. letech 20. století. Původní usedlost se nyní nachází na cestičce vedoucí z ulice U Nikolajky kolem zimního stadionu. Obytná patrová budova s rovnou střechou je stále obydlena, kolem čtvercového dvora stojí stodola a chlévy se sedlovou a valbovou střechou.