Přírodní památka Ctirad (U Dívčích hradů)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 11. 2007Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín. Má výměru 6,44 hektarů. Za přírodní památku byla prohlášena vyhláškou NVP č. 5/1988 Sb. NVP. V zářezu silnice leží významné odkryvy v motolském, přídolském a kopaninském souvrství siluru. V opuštěném lomu pod železnicí vystupují i vápence spodního devonu, který se zde od 19. století těžil. Je zde naleziště trilobitů, hlavonožců, mlžů, graptolitů aj. Na okraji chráněného území se nacházel lom Bílá skála, kde Joachim Barrande našel při procházce první trilobity a hlavonožce. A právě zde vyrůstaly generace mladých geologů a paleontologů. Zdejší zkameněliny jsou uloženy v řadě světových muzeí. Vegetaci tvoří náhradní společenstva skal a strmých strání, šíří se ale křoviny. V lokalitě je zaevidováno 612 druhů motýlů.

Literatura: Němec, Jan. Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. Praha: Consult, 2003.