Národní přírodní památka Dalejský profil (Koterovská ulice)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 11. 2007Národní přírodní památka Dalejský profil se nachází v západní části Dalejského údolí mezi Holyní a Řeporyjemi. Území je součástí Třebotovské plošiny v rámci Brdské oblasti Poberounské subprovincie. Větší část byla pozměněna výsadbou nepůvodních dřevin a zemědělskou a těžební činností. Jsou zde významné společenstva skal a teplomilných pastvin s chráněnými a ohroženými druhy. Evidováno je 1054 druhů motýlů. Z obojživelníků zde žije čolek, skokan, ještěra obecná i zelená. Zaletuje sem výr velký. Nachází se tu řada opuštěných lomů i odvalů hlušiny. Geologický profil odkrytý v lomu Mušlovka představuje zároveň opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol, který byl v roce 1984 vyhlášen Mezinárodním geologickým kongresem v Moskvě. Toto území má tedy mezinárodní význam nejvyššího stupně, který vyžaduje trvalé zachování odkryvu umožňující studium a odběr vzorků pro vědecké účely komukoliv. I zde se tak – podobně jako v Prokopském údolí – nalézají fosílie (trilobiti, ramenonožci, gastropodi, hlavonožci aj.) Výměra je 22,7820 ha. Profil pokračuje lomem U kantýny a Černým lomem taktéž významnými nalezišti.  Památka byla zřízena vyhláškou NVP č. 3/1982 Sb. NVP.

 

Literatura: Němec, Jan. Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. Praha: Consult, 2003.