Přírodní památka Opatřilka – Červený lom (ulice K Opatřilce)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 11. 2007Přírodní památka má výměru 8,2028 ha a byla zřízena vyhláškou NVP č. 3/1982 Sb. NVP. Významná je řadou významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin (graptoliti, brachiopodi, trilobiti). Jsou zde i významná společenstva teplomilných pastvin s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Po Prokopském údolí je Opatřilka nejbohatší na rostlinné druhy (408 druhů). Na okraji byly vysázeny akáty a borovice černá. Nachází se zde 876 druhů motýlů. Trávníky neudržované pastvou zarůstají teplomilnými druhy křovin (trnka, šípková růže, svída). Území se nachází v intenzivně využívané krajině.

 

Literatura: Němec, Jan. Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. Praha: Consult, 2003.