Národní přírodní památka Požáry

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 11. 2007Památka se nachází na pravém břehu Dalejského potoka u obce Řeporyje proti Trunečkovu mlýnu. Má rozlohu 3,5 ha a byla zřízena vyhláškou NVP č. 3/1982 Sb. NVP. Geologický profil je mezinárodního významu (stratotyp ludlow-přídol, který byl v roce 1984 vyhlášen Mezinárodním geologickým kongresem v Moskvě jako území mezinárodního významu nejvyššího stupně). Nachází se zde mnoho fosílií, např. plži či na rostlinách bezobratlí. Lom Požár 1 byl opuštěn už před první světovou válkou. Zdejší vápenec byl užíván k pálení vápna, na výrobu cementu a k chemickým a sklářským účelům. Dno lomu je dnes zarostlé náletovými dřevinami (jasan, vrba jíva aj.), dále jsou zde nečetné rostliny skalních stepí s ruderálními druhy (vlaštovičník). Vyskytuje se zde 628 druhů motýlů.

 

Literatura: Němec, Jan. Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. Praha: Consult, 2003.