Národní přírodní památka U Nového mlýna

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 11. 2007Památka byla zřízena vyhláškou NVP č. 3/1982 Sb. NVP a nachází se na svazích nad tratí na pravém břehu Dalejského potoka mezi u zastávky Holyně včetně lomu Prastav. Skládá se ze tří částí oddělených vozovkami místních komunikací. V oblasti se nachází velké množství malých lomů. Výměra činí 12,69 hektarů. Je nalezištěm zkamenělin ramenonožců, mlžů, trilobitů a tentakulitů. Vegetace je tvořena nekvalitním lesním porostem (akát, borovice černá), na jihu jsou stepní trávníky, na severu porosty skalních štěrbin. Žije zde také mnoho bezobratlých. Zaevidováno je 964 druhů motýlů.

 

Literatura: Němec, Jan. Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. Praha: Consult, 2003.