Skalka (U Klikovky 25)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 03. 2008Původ pojmenování kulturní památky není jistý. Mohl vzniknout podle polohy usedlosti na skále nebo dle příjmení její majitelky Doroty Skálové, která v roce 1599 koupila na místě zvaném Na Vejhřevkách vinice Klampernu a Kovařovskou o velikosti 10 strychů a o rok později vinici Starou o rozloze 2 strychy.. Od roku 1680 byla vinice evidována jako majetek košířské farnosti. Na počátku 19. století se usedlost skládala z hospodářské budovy ve tvaru U s kratšími křídly do dvora a ze samostatně stojící obytné budovy. Zahrada byla upravená jako anglický park, dodnes se zachovaly zbytky ohradní zdí. Od konce 19. století patří lékařské rodině Rennerů, kteří vlastnili také Klikovku, Klimentku a Ladronku. Po úpravách v roce 1963  zůstala pouze jednopatrová budova s valbovou střechou s malými vikýři, ale zcela bez ozdob. Od února 2008  se shromažďují podklady pro zahájení územního řízení – opravy usedlosti v havarijním stavu a moderní zástavby přilehlého lesa (bývalé zahrady).

 

 

Literatura: Památky Prahy 5: stavby, sochy a plastiky a pamětní desky. Praha: Umělecká agentura Foibos, 2006. Laštovková, Barbora. Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-057-8. Dostupná v Městské knihovně hl. m. Prahy, Mariánské nám 2