Barrandovské vily

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 03. 2008Stavebníky většiny Barrandovských vil byli kulturní osobnosti spjaté s nedalekými ateliéry. Čtvrť byla vystavěna v období od konce 20. let a ve 30. letech. Původní urbanistický koncept vznikl z iniciativy bratrů Miloše a Václava Havlových a byl dílem architekta Jaroslava Fragnera, jednotlivé vily pak navrhovali např. Max Urban, Vladimír Grégr, Rudolf Stockar, František Albert Libra, Rudolf Betterlheim, Otakar Štěpánek a Vojtěch Krch. V první etapě výstavby se jednalo o funkcionalistické stavby, později se blížily romantickému „hollywoodskému“ stylu. První Grégrův dům (č. p. 180) byl postaven jako výstavní vila a krátce po dokončení byl otevřen pro veřejnost. Architekt využil tvaru parcely ve vlásenkovité zatáčce Barrandovské silnice a kubus stavby apsidovitě zakončil. Uvnitř se nachází dvoupatrová hala, v patře ložnice.Vila má vápennou omítku. Další Grégrovy domy jsou ale již variantami amerických haciend s romantickými motivy kyklopského a brázděného zdiva, dřevěných konstrukcí, nízkých sedlových střech s prejzy nebo verand (Barrandovská 20/190, Barrandovská25/307 nebo Skalní 10/327). Další významné domy v lokalitě: Barrandovská 11 (č. p. 161, rodinný dům od Otakara Štěpánka postavený v roce 1932)

 

Barrandovská 13 (č. p. 160, rodinný dům od Aloise Houby postavený v letech 1929-1930)

Barrandovská 14 (č. p. 158, rodinný dům od Antonína Hlouška a Františka Niklase z let 1929-1930)

Barrandovská 15 (č. p. 155, rodinný dům od Vojtěcha Krcha z let 1929-1930, přestavba Alois Houba 1933-1934)

Barrandovská 16 (č. p.177, rodinný dům od Vladimíra Grégra z let 1931- 1932)

Barrandovská 17 (č. p.444, rodinný dům od Vladimíra Grégra z let 1939-1941)

Barrandovská 20 (č. p. 190, rodinný dům od Vladimíra Grégra z roku 1932)

Barrandovská 22 (č. p. 268, rodinný dům od Ladislava Syrového a Jaroslava Fragnera z roku 1937)

Barrandovská 24 (č. p. 186, rodinný dům od Bruna Rückera z let 1932, 1940-1941)

Barrandovská 25 (č. p. 307, rodinný dům od Vladimíra Grégra z roku 1936)

Barrandovská 29 (č. p. 385, rodinný dům od Františka Alberta Libry z roku 1937)

Barrandovská 46 (č. p. 180, rodinný dům od Vladimíra Grégra postavený v letech 1931-1932)

Barrandovská 60 (č. p. 335, rodinný dům od Heřmana Abelesa a Lea Mayera postavený v letech 1933-1934

Filmařská 3 (č. p. 336, rodinný dům od Jaroslava Frölicha z roku 1934)

Filmařská 4 (č. p. 337, rodinný dům od Vladimíra Grégra z let 1934-1935)

Filmařská 9 (č. p. 404, rodinný dům od Viléma Lorence a Jana Čermáka z let 1938-1939)

Filmařská 10 (č. p. 384, rodinný dům od Václava Girsy z let 1936-1937)

Pod Habrovou 3 (č. p. 445, rodinný dům, Jiří a Vlast Štursovi z let 1939-1940)

Pod Habrouvu 11 (č. p.371, rodinný dům od Karla a Otto Kohnových z let 1936-1937)

Pod Habrovou 12 (č. p. 159, rodinný dům od Aloise Houby z let 1929-1930)

Pod Habrovou 14 (č. p. 153, rodinný dům od Aloise Houby z roku 1929)

Pod Habrovou 15 (č. p. 184, rodinný dům od Rudolfa Betterlheima z let 1932-1933)

Pod Habrovou 16 (č. p. 350, rodinný dům od Karla Ceivase a Vladimíra Wiesse z roku 1934)

Pod Habrovou 18 (č. p. 389, rodinný dům od Otto Glase z let 1937-1938)

Skalní 10 (č. p. 327, rodinný dům od Vladimíra Grégra z let 1932-1933)

Skalní 14 (č. p. 186, rodinný dům od Bruna Rückera z let 1932 a 1940-1941)

Skalní 16 (č. p. 268, rodinný dům od Ladislava Syrového z roku 1937)
Skalní 17 (č. p. 172, rodinný dům od Rudolfa Stockara z roku 1931)
Skalní 18 (č. p. 190, rodinný dům od Vladimíra Grégra z roku 1932)

Sklaní 20 (č. p. 446, rodinný dům od Antonína Gabriela z let 1940-1941)

Literatura: Slavné stavby Prahy 5. Praha: Agentura Foibos, 2005.