Portheimka Center (Nám. 14. října 17)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 03. 2008Portheimka Center byla postavena v letech 2002- 2003 stavebníkem-firmou Barvitius s. r. o. dle návrhu různých architektů (Collingwood a partner, Aukett Praha). Konečné fáze se zúčastnila firma Cigler Marani Architects. Vznikla přístavbou k faře smíchovského kostela sv. Václava, která byla od poloviny devadesátých let prázdná, s vysazenými okny. Rekonstrukce původní fary ve vlastnictví arcibiskupství byla ztížena, protože se historické fragmenty dochovaly pouze v malé míře. Muselo se tedy postupovat dle dochovaných fotografií. Památkáři kladli důraz na malované stropy v prvním patře, na teracovou dlažbu a obnovu původní fasády. Nedochované litinové zábradlí a výplně otvorů nahradily repliky. U novostavby zvolili architekti minimalismus, čímž se vyhnuli kontrastu se starou budovou. Poměr mezi omítnutou fasádou a okenními otvory nevybočuje ze schémat použitých u okolních domů. Zcela prosklené je až poslední patro novostavby. Nároží jsou zvýrazněna hranolovitými věžemi. Klub za starou Prahu udělil projektu Portheimka Center výroční cenu za novostavbu v historickém prostředí. V budově fary dnes sídlí kanceláře farnosti, jsou zde dvě bytové jednotky a víceúčelová místnost. Kanceláře využívá v roce 2008 firma Brown&Forman.

 

Literatura: Slavné stavby Prahy 5. Praha: Agentura Foibos, 2005.