Vila Slovanka a Patricie (Hlubočepská 2, 6, 10)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 04. 2008Bývalou vinici nad Dalejským potokem koupil v roce 1726 Ing. F. A. Herget. V majetku rodiny zůstala až do roku 1926. Dnes areál tvoří dvě reprezentativní budovy Slovanka a Patricie, terasovitá zahrada a bývalé stáje. Slovance zůstala původní dispozice s dvouramenným schodištěm, klenutými místnostmi a barokizujícím průčelím z roku 1910. Z jižní strany má zámeček čtyři patra, ze severní je díky svažitosti terénu dvoupatrový. Patricie je se Slovankou spojena terasovou zdí. Dům byl v letech 1874 a 1910 přestavěn a rozšířen. Přibyl věžový střešní altán. Končí krátkým křídlem s terasou na střeše a vnějším dvouramenným schodištěm s balustrádami. Park je zarostlý náletovou zelení. Areál je v soukromém vlastnictví.

 

Literatura: Památky Prahy 5. Praha: Foibos, 2006.