Bývalý hotel U arcivévody Štěpána (Štefánikova 23/Kartouzská)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 04. 2008Nárožní dům postavený před rokem 1870 stojí na místě starší zástavby. Patří k prvním neorenesančním domům na Smíchově vzniklých pod vlivem architekta Schulze. Fasáda je vyzdobena figurálními plastikami. Hostinec u arcivévody Štěpána byl svědkem významných historických událostí. Například během revoluce v roce 1848. Tehdy bylo velice rušno i na Smíchově. Kromě místních obyvatel se bouřili i venkované, kteří se stahovali do Prahy. Tehdejší ředitel spojených jurisdikcí, Sorgenfrei, nepožíval obecné důvěry a opustil svůj úřad. Z podnětu některých vážnějších občanů se ve středu po svatodušních svátcích odpoledne shromáždila národní garda v hostinci u arcivévody Štěpána k poradě, jak skončit s bezprávím a zabezpečit soukromý majetek. Bydlel tu hudební skladatel a pedagog Jan Malát (1843-1915. Do roku 2007 sloužil jako sídlo Technické správy komunikací. Dům je v majetku hl. m. Prahy.

 

Literatura: Památky Prahy 5. Praha: Foibos, 2006.