Hřbitov v Jinonicích (Vavřinecká 1)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 04. 2008Původně vesnický hřbitov byl vybudován kolem kostela sv. Vavřince, ve kterém jsou dochovány dva náhrobní kameny: rytíře Albrechta Pfefferkorna z Otopachu (kámen z červeného sliveneckého mramoru z roku 1619 byl později zazděn v chrámové předsíni) a měšťana Jana Kerssnera s dcerou Dorotou (1680). Hřbitov byl kolem kostela rozšířen roku 1892 a byla přistavěna nová kostnice. U vchodu stojí dřevěná zvonice se stanovou šindelovou střechou. Rozloha hřbitova je 0,5 ha. Podle pasportu z roku 1999 je zde k dispozici 946 pohřbívacích míst, z toho 34 hrobek, 727 hrobů a 185 hrobů urnových. V nové části je hřbitov protifašistických bojovníků.

Ke zdejším pohřbeným významným jedincům patří zemský advokát Vilém Brzorád (1814 – 1898), Vilém Brzorád (1853 – 1913) – nájemce velkostatku Jinonice a ústřední ředitel statku knížete z Paarů, Vilém Brzorád (1887 – 1962) – akademický malíř, Václav Křížek (1920 – 1981) – akademický malíř a MUDr. Jaroslav Padovec (1908 – 1982) – lékař, gynekolog a porodní je pohřben v trojhrobu rodiny Brozorádů.


Literatura: Kovařík, Petr. Klíč k pražským hřbitovům. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.