Farní chrám sv. Jana Evangelisty na Újezdě

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 04. 2008Mezi Újezdskou branou, Vltavou a Karlovou zdí se na počátku 14. století rozprostírala zahrada mělnického probošta a farní kostel sv. Jana Evangelisty, kterému se říkalo sv. Jan „Odraný“ nebo též „svatý Jan v zahradě mělnické). Kostelík stával nalevo od brány  a byl velmi chatrný a chudý. O jeho zřízení se nedochovaly žádné zprávy.  V jeho okolí se nacházelo málo domků, do farnost však patřil dům mělnického probošta. V roce 1365 tam bydlil probošt mělnický Jan s bratrem Vítkem a Litoldem z Landštejnu. Dvůr byl spravován malostranskými měšťany Mikulášem a Václavem Habartů. V osadě bydlel i probošt sv. Kříže ve Vratislavi jménem Jenec. Z farářů tam sloužil např. v roce 1365 farář Kuneš, Beneš Rohatec (zemřel 1377), Bohuslav do roku 1378 a Tomáš, který se zde nezdržoval a najal si proto vikáře Petra z Prahy. V roce 1383 je zmíněn farář Prokop, r. 1398 Oldřich, r. 1408 Jan Kobyla a Gerlach. Kostelík zanikl pravděpodobně za dob husitských.