Usedlost Brabcová (č. p. 95, Smíchov, Nám. Kinských 1)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 07. 2008Na pozemcích zaniklého Plasského kláštera se v 15. století místech nacházela vinice Husinka pojmenovaná po Augustinovi mydláři od husí, který jí získal v roce 1438. V jeho držení byla až do roku 1469. Poté byly na těchto pozemcích postaveny dvě usedlosti: Husinka (č. p. 97) a Brabcová (č. p. 95). Své jméno získala pravděpodobně podle svého majitele – slepého vysloužilce Brabce. Na konci 18. století patří hrabatům Kinských, pak hraběnce Alžbětě Westphalen, v roce 1817 jí kupuje měšťanVáclav Novotný. Za deset let se usedlosti opět dostávají do rukou rodiny Kinských a stávají se součástí Zahrady Kinských.

 

 

Literatura: Laštovková, Barbora. Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-057-8. Dostupná v Městské knihovně hl. m. Prahy, Mariánské nám 2.