Usedlost Brentová (č. p. 184, Smíchov) – zaniklá

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 07. 2008Usedlost stávala při severní straně Radlické, východně od Pavího vrchu. Vinici ze 14. století kupuje v roce 1722 staroměstský měšťan a primátor Jan Kašpar Brandt od knížete Schwarzenberka jako tzv. Mammingerovské pozemky a spojuje je s vinicí Pusta, která je v držení jeho manželky Františky kateřiny rozené Strahlové. Dalším majitelem je Leopold Jurain, majitel Barvířky, Minařky a Laurové. Usedlost byla tvořena malou jednoduchou hospodářskou budovou čtvercového půdorysu a 35 sáhy pozemků. V 80. letech 19. století patří spolu s výše jmenovanými usedlostmi a Božínkou Josefu a Marii Barthovým. Po té už o usedlosti nejsou žádné zprávy, ani o jejím zániku.

 

 Literatura: Laštovková, Barbora. Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-057-8. Dostupná v Městské knihovně hl. m. Prahy, Mariánské nám 2.