Usedlost Mlynářka

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 08. 2008Informace o existenci vinice Mlynářka o rozloze 4 strychy se poprvé objevuje v roce 1689. V roce 1738 se připojuje k velké vinici Na Srpových horách, soubor vinic poté nese název Mlynářka.  V roce 1840 je u dnešní Holečkovy ulice postaven pozdně klasicistní hostinec, definitivně upravený v roce 1878. V polovině 19. století patřil hostinec mecenáši Václava Brožíka sládkovi Pavlu Vnoučkovi (Mnoučkovi). Od počátku 80. let 19. století vlastní Mlynářku František Krupka a Barbora Jirásková. Až do počátku 50. let minulého století zde působili drobní živnostníci. Po znárodnění byl objekt přestavěn na kulturní dům s velkým a malým sálem a dvěma klubovnami. Sídlil zde podnik Pražské stavební obnovy, Prior a ONV Praha 5. Dvůr a zahrada byly postupně zastavovány, v 50. letech zde byly postaveny garáže. Budova byla zbořena v 70 . letech 20. století při rozšiřování Plzeňské ulice.

 

 

Literatura: Jungmann, Jan. Smíchov – město za Újezdskou branou. Praha: Museum hl. m. Prahy, 2007. Laštovková, Barbora. Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-057-8. Dostupná v Městské knihovně hl. m. Prahy, Mariánské nám 2