Usedlost Měchurka (č. p. 149, Smíchov,dnes Košíře č. p. 767, Jinonická ulice)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 08. 2008Vinici na severní straně Jinonické ulice založil v 16. století pražský měšťan Jan Měchura. Na začátku 19. století zde vzniká přízemní obytné stavení se sedlovou střechou, stodolou a malým hospodářským stavením. V roce 1840 je držitelem usedlosti Jan Benda, jehož rodině patřila do počátku 20. století. Zchátralé stavení opuštěné v 70. letech bylo zbořeno v roce 1989. V Jinonické ulici dnes stojí vila č.p. 768, která nese jméno této usedlosti

 

 
Literatura: Jungmann, Jan. Smíchov – město za Újezdskou branou. Praha: Museum hl. m. Prahy, 2007.  Laštovková, Barbora. Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-057-8. Dostupná v Městské knihovně hl. m. Prahy, Mariánské nám 2