Julius Janovský (3.10.1900-22.3.1953)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 11. 2008Julius Janovský se narodil v domě v Nádražní ulici č. 102, který patřil rodině. Byl  dlouholetým členem Klubu přátel starého Smíchova, který mu v roce 1946 vydal knihu „Smíchov v Arbesově době“ – první svazek knižnice Smíchovské pomněnky.
Z předmluvy: „Julius Janovský, svědomitý badatel v historii Smíchova, se zastavuje ve svém dílku u charakteristických budov v osmdesátých letech minulého století – v době života jedné z nejvýraznějších postav Smíchova, spisovatele Jakuba Arbesa, který několikrát ve svém díle vyzpíval lásku k svému rodnému městu. Nemluví s tu o Arbesovi, ale o Smíchovu, jak vypadal v druhé polovici minulého věku. Autor letmo listuje v historii památníků dávných staletí, opájí se jejich starobylostí a truchlí, když baestia triumphans změrně ochuzuje Smíchov o kamenné důkazy staré slávy, o monumentalitu stavitelského umění a o chrámy přírodních krás. Z těch několika odstavů přímo jiskří synovská láska k rodnému hnízdu. První bibelot Smíchovských pomněnek dává tudíž celé knižnici ráz i program: památníky a život v minulosti Smíchova.“
K vydání v knižnici byla připravena  i kniha „Anděl míru (Hřbitov na Malvazinkách)“. Malvazinky jsou také místem posledního odpočinku Julia Janovského (odd. A II. šestá ulička vpravo).
V listopadu 2008 se na Klub přátel obrátil manžel vnučky Julia Janovského Jaroslav Matějka se žádostí o informace o činnosti Julia Janovského v Klubu přátel pro připravovaný „rodinný místopis Smíchova“. Máte-li nějaké zprávy o této rodině, prosím napište mi. Části rodinné historie sepsané vnučkou Marcelou Matějkovou, můžete najít zde: Proč píši paměti : http://www.marcela-matejkova-story.estranky.cz/clanky/prvni-patnactka/proc-pisi-pameti

 

Dcera Julia Janovského Dagmar Smetanová absolvovala Dívčí reálné gymnázium v Drtinově ulici. Její proslov u příležitosti 60 let od maturity, vzpomínky na pohřby prezidentů T.G.M. a E. Beneše si můžete stáhnout zde: Vzpomínky D. Smetanové.
 

Literatura: Janovský, Julius. Smíchov v Arbesově době. Praha: Klub přátel starého Smíchova, 1946. Výroční zpráva Klubu přátel starého Smíchova z roku 1939.