Vzpomínka na Josefínu Duškovou

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Zdroj: MČ Praha 5, Vydáno dne: 02. 03. 2012Městská část Praha 5 pořádá u příležitosti 258. výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové koncert s názvem Vzpomínka na Josefínu Duškovou, který se uskuteční v úterý 6. března od 18,30 hod. v kostele sv. Václava na Smíchově. Za doprovodu varhanistky Zuzany Němečkové vystoupí přední česká pěvkyně Zdena Kloubová. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Kuchaře, J. Myslivečka a W. A. Mozarta. Vstup je zdarma.  

 

Program koncertu:
 
Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)
 
Fantasie g - moll
Seufzer, Tränen, Kummer, Not
Gott lebet noch
Choral Jesus bleibet, meine Freude
      
Georg Friedrich Händel
(1685 – 1759)
 
Ich weiss, dass mein Erlöser lebet (Mesiáš)   Er weidet seine Herde (Mesiáš)
 
Jan Křtitel Kuchař
(1751 – 1829)
 
Fantazie g - moll
                                              
Josef Mysliveček
(1737 – 1781)
 
Salve Regina
 
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791)
 
Ave Maria
Adagio D – dur
Laudate Dominum
Ave verum corpus
Intráda a fuga C - dur
 
 
Josefína Dušková, roz. Hambacherová (6. 3. 1754 – 8. 1. 1824) – od r. 1784 vlastnila spolu s manželem Františkem Xaverem Duškem, výborným klavíristou, skladatelem a učitelem hudby, Bertramku. Byla vynikající sopranistkou se silným hlasem a výrazným přednesem. Měla také pověst skvělé hostitelky. U Dušků se našla vždy dobrá společnost, která se neuzavírala ničemu novému a krásnému a kde bylo možno mluvit, hrát a chovat se svobodně. Učitelem hudby jí byl od r. 1770 František Xaver Dušek, za kterého se v r. 1776 provdala. Josefína se po jeho boku mohla zcela věnovat milované hudbě. Manželstvím získala  také vážené společenské postavení. Kromě toho pěstovala i svoji zálibu ve výtvarném umění. Skrze své pěvecké umění byla kritikou přirovnávána k nejslavnějším zpěvačkám své doby. Vystupovala především před dvorským publikem v Praze, v Německu, v Drážďanech, Lipsku a ve Vídni. Při návštěvě příbuzných v Salcburku v r. 1777 se manželé Duškovi seznámili s rodinou Mozartových. Wolfgang Amadeus Mozart při své návštěvě Duškových na Bertramce napsal pro Josefínu známou árii Bella mia fiamma, addio ….V roce 1786 vystupovala spolu s W. A. Mozartem ve Vídni před císařským dvorem za přítomnosti Josefa II a roku 1789 také v Sasku. Po smrti Mozarta se Duškovi nějakou dobu starali
o jeho syny. Josefína zpívala i na smuteční slavnosti za Mozarta v Praze. V roce 1799 zemřel její manžel F. X. Dušek a Josefína byla nucena Bertramku prodat. Stěhovala se stále do menších bytů a začala mít finanční potíže. Dál ale zpívala, převážně ve velkých dílech duchovní hudby – mše a oratoria. Zemřela roku 1824 v poměrné chudobě, pochována je spolu s  manželem na Malostranském hřbitově.
 
Zdena Kloubová - patří k předním českým pěvkyním. Nastudovala více než dvě desítky stěžejních rolí koloraturního a lyricko-koloraturního oboru.
Zdena Kloubová pravidelně hostuje na zahraničních operních a koncertních pódiích (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, USA i jinde). Spolupracuje s významnými dirigenty (Mackerras, Baudo, Delogu, Masur, Bělohlávek atd.) a hudebními tělesy (Česká filharmonie, symfonický orchestr FOK, Pražská komorní filharmonie, Liverpool Philharmonic Orchestra, MDR Orchester Leipzig, BBC Orchestra London atd.).
Repertoár Zdeny Kloubové je velmi široký, od písní po kantáty a oratoria. Pro nahrávací společnosti Supraphon, Unicorn, Decca aj. natočila více než 20 CD.
Zdena Kloubová je zvána na domácí i zahraniční hudební festivaly, například v Praze, Brně, Milánu, Edinburgu, Villachu, Meranu i jinde. V roce 2004 debutovala na prestižním festivalu BBC Proms Concert v londýnské Royal Albert Hall (Glagolská mše, dirigent Kurt Masur).
Od roku 1996 vystupuje Zdena Kloubová pravidelně v Japonsku, kde ji posluchači znají jako Susannu a Donu Elviru v Mozartových operách, ale také jako sólistku Pražské komorní filharmonie a vánočních koncertů s varhanami.
Odborná kritika vyzdvihuje u Zdeny Kloubové především její muzikálnost, temperament, přirozený projev a oceňuje její pěveckou techniku i výrazný herecký talent.
                                                                                       
 
Zuzana Němečková – absolvovala obor varhany na pražské konzervatoři (1975-81) a na AMU v Praze (1981-87) u prof. Jana Hory.
Zuzana Němečková získala řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích: cena v Soutěži mladých varhaníků v Opavě v roce 1978, čestný diplom v mezinárodní soutěži v Budapešti v roce 1983, čestné uznání v Interpretační soutěži v Brně v roce 1984, 3. cenu a titul laureáta v mezinárodní soutěži Pražské jaro v roce 1984.
V letech 1985-86 působila v komorním souboru České filharmonie Pražští madrigalisté, a dále jako stipendistka Českého hudebního fondu (1988-90).
Koncertuje doma i v zahraničí - Slovenská republika, Polsko, Rusko, SRN, Rakousko, Španelsko, Japonsko, spolupracuje se sólisty, komorními soubory, symfonickými orchestry. Natočila nahrávky na CD, nahrávky pro Český rozhlas a Českou televizi.