Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 15. 07. 2024   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* Smíchov

Vydáno dne 18. 11. 2007 (5035 přečtení)Ač původ pojmenování Smíchova se vykládá různě, nelze přesně určit pravé vysvětlení. Jisté je, že základním kmenem slova je "smích". Pravděpodobným zdá se i výklad J. Paulyho v "Památníku Smíchova", že pojmenování pochází od slova "smíchati" (smíchání obyvatelstva). Nejstarší historická zpráva o Smíchově je z r. 1297, kdy tu dne 2. června po korunování Václava II. byla skvělá hostina. V pozdějších dobách jsou tu jmenovány různé statky duchovní, zvláště krásný klášter Kartouzský. V severní části Smíchova byla ves Újezd s kostelem sv Jakuba. Při nynějším nábřeží Legií býval farní kostelík sv. Jana Evangelisty, zvaný též "Odraný", v zahradě probošta Mělnického. V obvodu tomto byly pozemky probošta Mělnického, kláštera Strahovského a Plasského. V zachovalých listinách teprve r. 1406 je prvně jmenována ves Smíchov. Krásný klášter Kartouzský byl zničen r. 1419, statky jeho zabaveny staroměstskou obcí a z části rozparcelovány. Za zápisů vidíme, že na příklad Jiřík Pikhart r. 1540 přijal od svého strýce Zikmunda půl vinice Kancléřky, Voslovky a Kartouzské "zahradu celú ke klášteru sv. Jiří, ležící blíž k vodě a s domovem při ní i s lusthauzem, pole na Smíchově řečené Prefátovské s dvorem, stodolou a lúkou" atd. Užitek ze vsi Smíchova byl dáván na opravu Karlova mostu a "počty ze vsi Smíchova" vedl staroměstský úřad šestipanský, jak svědčí zápisy i v deskách zemských. Po odboji r. 1547 byl Smíchov staroměstskými zabaven, ale r. 1591 těmito zase za 6000 kop míšeňských koupen i "s dvory kmetcími a krčmou". R. 1622 měli staroměstští dodat císařskému vojsku mnoho ovsa. Protože jej neměli, byli nuceni vypůjčit si 700 strychů od zlopověstného Pavla Michny z Vacínova a dát mu v zástavu Smíchov.  Když staroměstští r. 1633 vraceli Michnovi vypůjčený oves, nastalo dlouhé jednání, trvající až do r. 1676, Smíchov však nazpět nedostali. Dodatečně rozhodly i úřady v neprospěch Pražanů. R. 1683 koupil Smíchov, Košíře, Jinonice a Butovice Jan Adolf kníže ze Švarcenbergu za 66.000 zl. rýnských. Vinice smíchovské zašly nejvíce za třicetileté války. Za to vznikaly v okolí dvorce s pěknými zahradami, na př. Buquoyka, Don-Martinka, Hřebenka, Kesnerka, Koulka, Zdimerka, Klamovka, Petramka, Zámečnice, Klikovka, Malvazinka, Palata, Krásná, též Štikovna, na Srpových horách a jiné. Mnoho Smíchov utrpěl r. 1741, dále za vpádu Francouzů a Prusů a za sedmileté války. V 19. století  tu vznikaly  mnohé továrny (zvláště na barchety a klobouky).
R. 1838 byl Smíchov povýšen na předměstí a r. 1850 na město (formálně však až r. 1903). Ve znaku Smíchova je vedle části znaku Prahy, část znaku panské jurisdikce Jinonické (Švarcenberské) a Vinohradské (poněvadž až do r. 1849 byl Smíchov pod touto pravomocí). R. 1848 přinesl Smíchovu samosprávu a bývalý rychtář Josef Ulian stal se prvním purkmistrem. Ještě v polovině 19. století byl Smíchov zdánlivě více německý, ježto němečtí továrníci měli převahu i v obecním zastupitelstvu.

Nedávná historie bude doplněna.

Literatura: Žáček, František. Stehlík, František. Historický a orientační průvodce Prahou. Praha: Nakladatelství Františka Stehlíka, 1929.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

eşya depolama
Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS