Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 13. 04. 2024   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* Slovanské kostrové pohřebiště v Motole

Vydáno dne 29. 03. 2008 (2702 přečtení)Pohřebiště leží na jižním okraji Fakultní nemocnice a mezi léčebnými pavilony a zástavbou ulice V Úvalu (č. parcelní 150, 352, 353,a 456, k. ú. Motol). Původní terén lokality byl narušen úpravami před domy č. p. 71 a 86 v roce 1935 a zemními pracemi na nemocnici za 2. světové války. Místo archeologického výzkumu leží na severní straně hlubokého údolí vzniklého erozí Motolského potoka koncem třetihor a v neogénu a pleistocénu. Skalní podloží v jihozápadní části reprezentuje prvohorní mořské sedimenty.

 

K objevení lokality v literatuře známé jako Pod či Nad Homolkou došlo v souvislosti s výstavbou domů č. p. 71 a 86 v ulici V Úvalu. První dva hroby zachránilo v roce 1921 Národní muzeum. Že se jedná o větší pohřebiště bylo objeveno až při záchranném průzkumu v roce 1935 Pod vedením R. Turek zde bylo odkryto 29 hrobů. Nálezy pocházely z mladší doby hradištní. Při stavbě přízemních pavilónů nemocnice za druhé světové války byl ohlášen pouze hrob bez milodarů a hrob s pískovcovým náhrobkem. Další hrob byl porušen v roce 1962 výkopem pro sloup elektrického vedení (ostatky jsou v Muzeu hl. m. Prahy). V roce 1962 tak bylo prozkoumáno celkem 35 hrobů. V roce 1975 dělníci při stavbě ubytovny zdravotního personálu objevily další kostry. Muzeum hlavního města Prahy zahájilo záchranný výzkum. Celkem byl objeveno 158 hrobů, i když jejich přesný počet není díky stavebním práce možné zcela jasně určit. V dalším roce bylo objeveno dalších 46 hrobů. Celkem tedy 293. V průběhu výzkumu byly v severovýchodní části areálu odkryty sídlištní objekty kultury s vypíchanou keramikou a kultury nálevkovitých poháru.

62,2 % všech případů z hrobů nalezeních v letech 1975-76 tvoří hrobová jáma. K jejich úpravě se používalo dřevo a kámen.Nejzajímavější je náhrobek č. 60 složený ze tří částí vytvářející stylizovanou postavu, která rozměrově odpovídá níže uloženému pohřbu dítěte ve věku 13-14 let. Samostatnou skupinu tvoří pohřby dětí do 2 let mezi kameny nebo pod několik kamenů. Vyskytují se tu i kameny na údech či hlavě, které vycházejí z vampyrických pověr. Ve dvou případech byly kameny povrchově upraveny. V prvním případě se jednalo o rýhy představující patrně páteř, druhý náhrobek obsahoval reliéf maltézského kříže. Na 72 hrobech bylo užito dřevo z borovice. Kostry jsou většinou uloženy natažené na zádech s pažemi podél těla.

Inventář mužských hrobů tvoří železné nože, vědra a keramika. V jednom hrobě byl nalezen křesací kámen, v jiném železné háky. Ženský inventář byly šperky, železné nože, vědra, keramika a křesací kameny.

 

Literatura: Kovářík, Jan. Slovanské kostrové pohřebiště v Motole. Praha: Museum hl. m. Prahy, 1991. (svazek se nachází v knihovně Pragensií Městské knihovny v Praze)


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

eşya depolama
Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS