Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 19. 07. 2024   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* Městská památková zóna Barrandov

Vydáno dne 14. 07. 2009 (2956 přečtení)Městská památková zóna byla ustanovena vyhláškou č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení části území hl.m . Prahy za památkovou zónu a o určení podmínek jejich ochrany. Zóna je na severu a západě vymezena ulicí K Barrandovu, na jihozápadní straně areálem filmových ateliérů AB Barrandov a na jihovýchodní skálou a Vltavou.
Z hlediska urbanistického jde o území, které je převážně čistě obytné s malým podílem všeobecně obytného území a u Barrandovských teras ostatního zvláštní území.
Na území AB Barrandov, a.s. se připravuje rozvoj tohoto území směrem ke Slivenci. Hranicí mezi vilovým souborem Barrandov a územím AB Barrandov a. s. tvoří ulice Filmařská, Kříženeckého nám a Slavínského.
Památková zóna Barrandov je vilovým souborem situovaným na náhorním skalnatém terénu nad řekou Vltavou. zahrnuje koupaliště, restauraci a terasy Barrandov, vilovou kolonii, filmové ateliéry a přírodní plochy. Zóna je významným urbanistickým a architektonickým celkem uplatňujícím se v panoramatických pohledech od Vltavy a z jejího pravého břehu. Vilová zástavba ve svém celku i detailech je originálním řešením z dvacátých a třicátých let tohoto století.
Barrandovská silnice ve stoupání terénem Barrandienu i ve svém originálním řešení trasy tvoří páteř komplexního zastavění barrandovského celku a má parametry technické památky – silniční techniky a urbanismu. Vlastní vilová zástavba po obou stranách této příjezdové komunikace je dokladem mimořádného pochopení využití náhorního terénu. Vzniklo tak velmi zajímavé urbanistické dílo plné architektonických originalit nejen ve vnější architektuře, ale i v interiérech včetně zahrad.
Autorem regulačního plánu z let 1931 a 1932 je Max Urban a byl vymyšlen jako vzor zahradního města podle poznatků z cest V Havla po Evropě a Americe. součástí je kromě barrandovské silnice i celek mostu nad zbraslavskou silnicí. na řešení celku i jednotlivých vil se kromě Maxe Urbana dále podíleli arch. Vl. Gregr, arch. Kolátor, arch L.Mayer, Arch. M. Abeles, arch. Prágner, arch. Štochar a jako autoři technických staveb jsou arch. Ješ a arch. Kolátor.   
 
Předmět ochrany je vymezen takto:
 
a)      historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba;
b)      urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků;
c)      historické podzemní prostory (zejména historické sklepy s klenbami, štoly apod.)
d)      panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech;
e)      historické zahrady a parky, doplňkové parkové zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí.
 
Přehled památkově chráněných objektů:
 
a)      areál Barrandovské terasy sestávající se ze dvou částí: terasy a restaurace umístěné na skále a plaveckého stadionu se skokanskou věží u Vltavy;
b)      rodinné vily: Skalní 10, Barrandovská 60, Skalní 17, Barrandovská 46, Barrandovská 22, Barrandovská 25;
c)      hlavní budova AB Barrandov na Kříženeckého náměstí.
 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

eşya depolama
Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS