Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 20. 05. 2024   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* Představitelé smíchovské samosprávy od roku 1825

Vydáno dne 10. 08. 2010 (7101 přečtení)Nejstarší doložení představitelé Smíchova
 
Za doby patrimoniálních úřadů náležel Smíchov k šesti jurisdikcím (pražská, vinohradská, jinonická, tabule zemská, svatojiřská a malobubenská), které dosazovaly purkmistry a od roku 1831 také ředitele zdravotního a policejního (později direktoriálního) úřadu.
 
Purkmistři:     Antonín Novák (1825 – 1829)
                        Vojtěch Vlach st. (1829 - ?)
                        Jan Hrach (? - ?)
                        Josef Ulian (? - ?)
 
Ředitelé:         František Stříbrný (1831 – 1833)
                        František Amler (1833 – 1845)
                        Ondřej Sorgenfrei (1845 – 1849)
                        Josef Choděra (1845 – 1850)
                       
 
Smíchovská městská rada v roce 1848 [1]
 
Purkmistr:                  Josef Ulian
Radní:                         Jan Hrach, Alexandr Wurm a Antonín Stefan
Výbor:                        Jan Veselý, František Šebek, Dr. Josef Lerch, František Panes, Leopold Štěpnička, Antonín Sládek, Bedřich Wünscher, Arnošt Želízko, Václav Fiala
 
 
Smíchovská městská rada v roce 1849[2]
 
Purkmistr:                  Josef Barth (purkmistrem do roku 1861)
Radní:                         Jan Hrach, Alexandr Wurm a Josef Zvěřina
Výbor:                        Vinc. Falk z Falkenhaimu, Josef Hůla, Jakub Hahnenkamm, MUDr. Adolf Sperlich, Pavel Mařík, Karel Kinzelberger, Josef Burian, Antonín Stefan, Josef Michl, Jan Tůma, Jan Hora, Josef Benke, Jan Matiáš, Antonín Zeman.
 
  
 
Smíchovská městská rada v letech 1862-1865
 
Purkmistr:                  František Ringhoffer
Radní:                         Hynek Korda, Mojžíš Porges z Portheimu, Josef Vlach, Jan Kohout, od roku 1864 ještě MUDr. František Kink a Karel Dimmer
Výbor:                        MUDr. Adolf Sperlich, Jindřich Firbas, Šalom. Příbram, V. Alter, Pavel Mařík, Dr. Edm. Doubek, Bedřich Wünscher, Jan Janoušek, Dr. Josef Lerch, Josef Burian, Václav Písecký rytíř z Kranichsfeldu, Karel Kirschner, Josef Barth, Václav Fiala, Jan Matas, Antonín Sládek, Josef Preissler
 
Smíchovská městská rada v letech 1865-1867
 
Purkmistr:                  MUDr. František Kink
Radní:                         Hynek Korda, Josef Vlach, Jan Kohout, Karel Dimmer, P. M. Fišer, Josef Barth
Výbor:                        Dr. Josef Lerch, Václav Písecký, rytíř z Kranichsfeldu, Jindřich Firbas, Mojžíš z Portheimu, Jan Hrach, MUDr. Herm. Ellenberger, Šalom. Goldschmidt, Josef Preissler, Jan Matas, JUDr. Edvard Doubek, Bedřich Wünscher, Václav Fiala, Karel Kirschner, Eman. Broudal, Michael Zintl, Leopold Štěpnička, František Holub, Tomáš Radotínský, Arnošt Želízko, Antonín Šempek, Vilém Pik, Václav Nápravník, Vinc. Falk z Falkenheimu
 
Smíchovská městská rada v letech 1867-1871
 
Purkmistr:                  Petr Fišer
Radní:                         Jan Kohout, Karel Dimmer, Josef Barth, Vilém Pik, Josef Vamberský, Václav Skrýba
Výbor:                        František Ringhoffer, Eman. Broudal, Václav Písecký, rytíř z Kranichsfeldu, Bedřich Wünscher, Jan Bermüller, Alexandr Richter, Mojžíš z Portheimu, Šalomon Goldschmidt, Jindřich Wisgrill, Otto Forchheimer, MUDr. František Kink, Karel Burian, Dr. Edvard Doubek, MUDr. Herm. Ellenberger, Jindřich Firbas, JUDr. Jan Samec, Jan Matas, Josef Hromádka, JUDr. Josef Prachenský, Tomáš Novotný, Tomáš Balcer, Arnošt Želízko a Antonín Šempek
 
Smíchovská městská rada v letech 1871-1874
 
Purkmistr:                  Petr Fišer
Radní:                         Jan Kohout, Karel Dimmer, Josef Barth, Václav Skrýba, JUDr. Antonín Štěpnička, Tomáš Balcer
Výbor:                        MUDr. František Kink, Alexandr Richter, Otto Forchheimer, Gustav Příbram, Gustav z Portheimu, Otto z Riedlu, František Ringhoffer ml., Jindřich Wisgrill, Bedřich Wünscher, Theodor Schmied, František Mráz, JUDr. Jan Samec, Josef Vamberský, Josef Hromádka, Josef Malina, P. Vincenc Švehla, JUDr. Josef Prachenský, Tomáš Novotný, František Zoubek, Josef Benke, Jan Matas, Karel Burian, Karel Čáslavský
 
Smíchovská městská rada v letech 1874-1877
 
Purkmistr:                  Karel Dimmer
Radní:                         Tomáš Novotný, Jan Kohout, Josef Barth, JUDr. Antonín Štěpnička, Tomáš Balcer, Josef Hromádka, Jindřich rytíř Jarsch, František svobodný pán Ringhoffer
Výbor:                        MUDr. František Kink, Alexandr Richter, Gustav z Portheimu, František Ringhoffer ml., Bedřich Wünscher, Theodor Schmied, JUDr. Jan Samec, Josef Hromádka, Josef Malina, P. Vincenc Švehla, JUDr. Josef Prachenský, Tomáš Novotný, František Zoubek, Josef Benke, Karel Burian, Karel Čáslavský, Dr. Edvard rytíř Doubek, Ladislav Kirschbaum, Jan Kluge, Hynek Roubíček, Vilém Pik, MUDr. František Táborský, František Eberl, Martin Stejskal, František Šebor, Antonín Peluněk, Václav Skrýba
 
Smíchovská městská rada v letech 1877-1880
 
Purkmistr:                  Karel Dimmer
Radní:                         Jan Kohout, Martin Stejskal, Josef Barth, JUDr. Antonín Štěpnička, Vilém Pik, Josef Hromádka, Jindřich rytíř Jarsch, František svobodný pán Ringhoffer, Alexandr Richter
Výbor:                        Alexandr Richter, Gustav z Portheimu, Bedřich Wünscher, Theodor Schmied, JUDr. Jan Samec, Josef Hromádka, Josef Malina, P. Vincenc Švehla, JUDr. Josef Prachenský, Tomáš Novotný, František Zoubek, Karel Burian, Karel Čáslavský, Dr. Edvard rytíř Doubek, Ladislav Kirschbaum, Jan Kluge, Hynek Roubíček, Vilém Pik, MUDr. František Táborský, František Eberl, Martin Stejskal, František Šebor, Antonín Peluněk, Dr. Ladislav Chevalier, MUDr. Mor. Frank, Josef Frank, Mor. Lojka, Tomáš Novotný, Tomáš Balcer
 
Smíchovská městská rada v letech 1880-1883
 
Purkmistr:                  Karel Dimmer
Radní:                         Jan Kohout, Martin Stejskal, Vilém Pik, Jindřich rytíř Jarsch, František svobodný pán Ringhoffer, Alexandr Richter, JUDr. Jan Samec, Antonín Peluněk, Karel Burian
Výbor:                        Alexandr Richter, Gustav z Portheimu, Bedřich Wünscher, Theodor Schmied, JUDr. Jan Samec, Josef Malina, P. Vincenc Švehla, Tomáš Novotný, František Zoubek, Karel Burian, Karel Čáslavský, Dr. Edvard rytíř Doubek, Jan Kluge, Vilém Pik, František Eberl, Martin Stejskal, František Šebor, Antonín Peluněk, Dr. Ladislav Chevalier, MUDr. Mor. Frank, Josef Frank, Mor. Lojka, Ferdinand Lenk, Karel Paliardi, Jan Bradáč, JUDr. Jan Fleišman, Jindřich Jechenthal, Antonín Krupka, Jan Regner, Jan Steiner, Tomáš Novotný
Tajemník:                   Josef Böhm
 
 
Smíchovská městská rada v roce 1898
 
Purkmistr:                  Alois Elhenický
Náměstci:                   Antonín Štěpnička (1. náměstek purkmistra), JUDr. Alois Koldinský (2. náměstek purkmistra)
Radní:                         František Vorlíček, Antonín Krupka, Josef Linhart, František Eberl, Josef Dvorský, František Thüringer, František Cuřín, Filip Křížek, František Tykač
 
Další smíchovští starostové
 
1883 – 1887    Karel Dimmer
1887 – 1888    JUDr. Antonín Štěpnička
1888 – 1906    Alois Elhenický
1906 – 1918    JUDr. Alois Koldinský
1918 – 1919    JUDr. František Steiner
1919 – 1938    Alois Jenšovský
 
Obvodní národní výbory
 
Předsedové:           Jan Polanecký (1949 - ?)
                                   František Macháček (1960 - ?)
                                  Suchý Milan RSDr. (12.11.1970 - 31.5.1989)
                         Pšenička Ivan Ing. (1.6.1989 - 10.12.1990)
                                    
Místopředsedové:     Alena Tichá (?1977 - ?) 
Tajemníci:                    Russ Albert (1.6.1957 - 30.6.1964)
                             Hanuš Bohumil (1.7.1964 - 30.9.1969)
                          Krška Oldřich (1.10.1969 - 31.10.1970)
                          Dvořák Josef (1.11.1970 - 11.11.1976)
                          Jirsa František (12.11.1976 - 30.9.1984)
                          Šrubař Jan (1.10.1984 - 31.12.1989)  
                          Žukovská Jindra (6.3.1990 - 10.12.1990)

 

 Obvodní rada v Praze 5 v letech 1990 – 1994

 
Starosta:                    PhDr. Oldřich Šiška (10. 12. 1990 do 23. 9. 1991), Ing. Arch. Petr Syrový (23. 9. 1991 – 26. 5. 1994), Doc. RNDr. Eliška Jelínková (radní 10. 12. 1990 do 17. 2. 1992, zst. starosty 17. 3. 1992 – 26. 5. 1994, starostka do listopadu 1994)
Zástupci starosty:      PhDr. Richard Jedlička (10. 12. 1990 do 23. 9. 1991), Eva Kalhousová (10. 12. 1990 do 17. 3. 1992), Ing. Miloš Otáhal (10. 12. 1990 do 3. 6. 1992), Pavel Novák (radní 10. 12. 1990 do 7. 12. 1993, zst. starosty do listopadu 94), Miroslav Školoud (radní 20. 5. 1991 do 23. 9. 1993, zst. starosty 7. 12. 1993 do listopadu 1994), Jindřich Kebrle (23. 9. 1991 do 9. 6. 1993), Ing. Karel Pávek (radní 17. 3. 1992 – 3. 6. 1992, zst. starosty 3. 6. 1992 do 7. 12. 1993), Antonín Kučera (radní 22. 4. 1991 do listopadu 1994, zst. starosty do listopadu 1994)
Radní:                         MUDr. Iva Hánová (10. 12. 1990 do 23. 9. 1991, 7. 12. 1993 do listopadu 1994), Ing Petr Kordovský (10. 12. 1990 do 23. 9. 1991), PhDr. Věra Kubíková (10. 12. 1990 do 23. 9. 1991), PhDr. Jaroslava Hlavsová (20. 5. 1991 do listopadu 1994), Ing. Emil Kesselgruber (23. 9. 1991 do 24. 6. 1993), František Slezák (23. 9. 1991 do 24. 6. 1993), Jana Navrátilová (7. 12. 1993 do listopadu 1994), Libor Ziml (23. 9. 1991 do listopadu 1994), Ing. Arch. Zdeněk Bartoušek (23. 9. 1991 do listopadu 1994), Miroslav Rieger (8. 12. 1992 do listopadu 1994), JUDr. Václav Vápeník (9. 2. 1993 do listopadu 1994),  Ing. Marie Michálková (7. 12. 1993 do listopadu 1994)
 
Obvodní rada v Praze 5 v letech 1994 – 1998
 
Starosta:                    Ing. Arnošt Bělohlávek
Zástupci starosty:      RNDr. Miroslav Škaloud, Doc. RNDr. Eliška Jelínková, Květoslava Čáslavská (od 28. 11. 1994 do 17. 11. 1996)
Radní:                         PhDr. Jiří Malínský, Ing Josef Kovář, MUDr. Iva Hánová, Ing. Pavel Nosek, Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.
Tajemník:                   Ing. Stanislav Žufníček
 
Obvodní rada v Praze 5 v letech 1998 – 2002[3]
 
Starosta:                    RNDr. Miroslav Škaloud
Zástupci starosty:     Ing. Petr Horák, Milan Jančík
Radní:                         Ondřej Gál, Ing. Olga Hrabánková, PhDr. Jaroslava Kroupová, Martin Stránský, Mgr. Lucie Vávrová (Boubelíková), Vojtěch Zapletal
Uvolnění:                   Jiří Metelec (předseda kontrolního výboru)
Tajemník:                   Jana Žežulková
 
 
 
Rada MČ Praha 5 v letech 2002 - 2006
 
Starosta:                    JUDr. Milan Jančík
Zástupci starosty:      Ondřej Gál, Ing. Petr Horák (do 9. 12. 2004), Bc. Martin Stránský, Vojtěch Zapletal
Radní:                         Bc. Jan Hlaváček, Ing. Angela Morávková (od 9. 12. 2004), Mgr. Lucie Vávrová
Uvolnění:                   Mgr. Andrea Češková (předsedkyně finančního výboru), Ing. Jan Matoušek (předseda bytového výboru), Ing. Jiří Pražák (předseda kontrolního výboru)
Tajemník:                   Ing. Karel Čuda
 
 
Rada MČ Praha 5 v letech 2006 - 2010
 
Starosta:                    JUDr. Milan Jančík, MBA (do 29. 7. 2010)
Zástupci starosty:      Bc. Lukáš Herold, Ing. Petr Horák, Mgr. Jan Smetana (do 8. 12. 2009), Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Michal Šesták (neuvolněný radní, od 8. 12. 2009 uvolněný zástupce starosty)
Radní:                         Aleš Kohout, Michal Tuček (neuvolněný radní do 23. 4. 2009), Vojtěch Zapletal, PhDr. Milan Kudrys (předseda bezpečnostního výboru, uvolněný radní od 8. 12. 2009)
Uvolnění:                   Věnek Fořt (předseda sociálního výboru do 18. 9. 2008), Ing. Jan Matoušek (předseda bytového výboru do 16. 3. 2010), Jitka Matoušková (předsedkyně výboru životního prostředí do 23. 4. 2009, uvolněná radní od 23. 4. 2009), Zdeněk Rygl (předseda privatizačního výboru do 23. 4. 2009), Michal Tuček (předseda protikorupčního výboru do 23. 4. 2009), Ing. Vlasta Váchová (předsedkyně sociálního výboru od 18. 9. 2008)
Tajemník:                   Ing. Karel Čuda
 
Rada MČ Praha 5 od 18. 11.  2010 - 2014
 
Starosta:                      MUDr. Radek Klíma (do 16. 10. 2012), Ing. Miroslav Zelený (od 11. 12. 2012)
Zástupci starosty:   Bc. Pavel Kroha (1. zástupce starosty do března 2011), Ing. Miroslav Zelený (1.zástupce starosty od března 2011), Ing. Jiří Vejmelka, JUDr. Petr Lachnit (od 11. 12. 2012 jako 1. zástupce starosty), Mgr. Patrik Havlíček (do 11. 12. 2012), Jaroslav Nedvěd (od 11.12.2012), JUDr. Naděžda Kratochvílová (od 11. 12. 2012)
Radní:                          Marek Kukrle, MUDr. Angel Marinov (do srpna 2011), Michal Šesták (od srpna 2011), Ing. Miroslav Zelený (do března 2011), Jaroslav Nedvěd (do 11. 12. 2012), JUDr. Naděžda Kratochvílová (od března 2011)
Uvolnění:                      Bc. Lukáš Herold (kontrolní výbor), Ing. Onděj Velek (výbor životního prostředí do 11. 12. 2012), Marie Kolovratová (hospodářský výbor do 11. 12. 2012), Ing. Vlasta Váchová (sociální výbor, od 11. 12. 2012 finanční výbor), Mgr. Martina Atlasová (zahraniční komise do 11. 12.2012), PhDr. Marie Hakenová (kulturní a etnická komise), Mgr. Patrik Havlíček (výbor majetku a privatizace od 11. 12. 2012), Richard Kopáček (komise obchodních aktivit
od 11. 12. 2012)
Tajemník:                     Ing. Karel Čuda (do 31. 12. 2010), JUDr. Jiří Slavík (zástupce tajemníka, od 1.1. 2011 do února 2012 tajemník), Ing. Radovan Košťál (zástupce tajemníka od 1. 6. 2011, tajemník od února do července 2012), JUDr. Jan Dufek (tajemník od srpna do září 2012 , zástupce tajemníka od 1.10. 2012), Ing. Miroslav Tůma (tajemník od září do 16. 10. 2012), JUDr. Jan Dufek (tajemník od 16. 10. 2012 do ledna 2013), Ing. Jiří Radil (tajemník od 1. 2. 2013), JUDr. Jan Dufek (zástupce tajemníka únor 2013)

 
Seznam purkmistrů a starostů hl. m. Prahy najdete zde.
 
  
Literatura: Böhm, Josef. Monografie města Smíchova, 1882. Jungmann, Jan. Smíchov – město za Újezdskou branou. Praha: Museum hl. m. Prahy, 2007. Pauly, Jan. Památník města Smíchova : vydaný k jubileu padesáté ročnice vlády Jeho Ap. Veličenstva císaře Františka Josefa I., krále českého. Praha, 1898. Tři desetiletí vývoje a budování obvodu Prahy 5, 1975. Informace z ONV Praha 5, 1977. Výstavba obvodu Prahy 5, 1970.  Informace vedoucího Kanceláře městské části Praha 5, Mgr. Jaroslava Neubauera (předsedové ONV)


[1] 10. října 1848 se uskutečnila první volba obecního výboru (zastupitelstva).
[2] Volby byly provedeny kvůli nabytí platnosti nového zákona o obcích, po dobu absolutismu neměly obce samosprávu.
[3] Od 11/2000 Rada MČ Praha 5

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

eşya depolama
Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS