Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 15. 07. 2024   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* Na konci května se na Malostraském hřbitově uskutečnily Májové slavnosti

Vydáno dne 09. 06. 2011 (2161 přečtení)V sobotu 28. května se na Malostranském hřbitově uskutečnila už třetí Májová slavnost. Jejími pořadateli byly nově založené Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, Správa pražských hřbitovů, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Farní úřad kostela Nejsvětější Trojice na Smíchově, Pražská informační služba, Břevnovský chrámový sbor, Konzervatoř J. Deyla a magazín Místní kultura.
 
Stejně jako v minulých ročnících byla slavnost zahájena hudebním programem v kostele Nejsvětější Trojice. Duchovní správce košířské farnosti P. Zdeněk Lohelius Klindera přivítal návštěvníky i účinkující. Jako první vystoupili žáci Konzervatoře J. Deyla Jan Diblík (zpěv) a Lucie Chrápavá (flétna). V jejich podání jímavě zazněly Dvořákovy Biblické písně č. 10, Ave Maria Franze Schuberta a Sonáta e moll – I. věta od J. S. Bacha. P. Klindera vždy uvedl konkrétní hudební opus a v krátkosti představil jeho duchovní rozměr a historii. Následovalo vystoupení Břevnovského chrámového sboru pod vedením sbormistra Adolfa Melichara. Sbor vystupuje na Májových slavnostech již od jejich prvního ročníku v roce 2009. Kostelem Nejsvětější Trojice se tentokráte linulo Pangue lingua od G. P. da Palestrina, Panis Angelicus od A. Kačaby, Missa brevis – Kyrie od A. Breziny, Ave Maria a Ave verum o C. S. Saense, Mozartovo Laudate Dominum a Io saro con te od M. Frisina.
 
Po skončení hudebních vystoupení se návštěvníci odebrali na Malostranský hřbitov, kde je Jana Trojanová seznámila se založením občanského sdružení, poděkovala účinkujícím, faráři, Dr. Novákové z Pražské informační služby, „kmenovým“ průvodcům Alexandře Škrdlantové a p. inženýru Kocourkovi i posilám z Pražské informační služby pí Sokolové a pí Tláškové. Zdůraznila, že všichni výše jmenovaní se na Májových slavnostech podílejí bez nároku na honorář. Dále hovořila o opravených náhrobcích Žofie Valdštejnové, Karla Maška a J. K. Vähnera, jejichž restaurování plně hradilo Ministerstvo kultury ČR z havarijního fondu. Poté předala slovo zástupci Správy pražských hřbitovů, Ing. Petru Grametbauerovi, ekonomickému náměstkovi ředitele této magistrátní příspěvkové organizace. Ten stručně přednesl informaci o vztahu hřbitovní správy k pohřebištím a nastínil i ekonomické aspekty spojené s péčí o tyto památníky. Jakákoli občanská iniciativa, která se zaměřuje na regeneraci hřbitovů, je pak pro tuto organizaci vítaným partnerem při získávání finančních prostředků na opravy náhrobků.
 
Poté se návštěvníci rozdělili na čtyři skupinky a následovali své průvodce po hřbitově. Počasí nám tentokráte nesmírně přálo. Bylo sice chladněji než v uplynulých týdnech, avšak déšť tolik obvyklý na předchozích akcích se nedostavil. Celková návštěvnost byla kolem 150 osob. Občané staršího věku měli zájem zejména o program v kostele, mladší pak o prohlídku hřbitova.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Vlastní zpráva

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

eşya depolama
Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS