Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 28. 05. 2020   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* Neubertovy závody na Smíchově

Vydáno dne 08. 08. 2011 (3767 přečtení)Václav Neubert patřil k předním pražským tiskařům a nakladatelům první poloviny 20. století. Jeho Grafické závody v Praze na Smíchově tiskly velké množství publikací a vydávaly i jeden z nejlepších ilustrovaných časopisů první republiky – Pestrý týden. Pražský Smíchov zažíval ve druhé polovině 19. století nebývalý rozkvět. Panoval zde čilý obchodní ruch, stavěly se moderní budovy a vznikalo také množství nových podniků. Téměř v každém domě fungoval nějaký obchod a živnostníci sem proudili z celé Prahy a středních Čech. Jedním z nich byl i vyučený knihkupec Václav Neubert, který roku 1877 získal knihtiskařskou koncesi. Na Smíchově vybudoval moderní tiskařský závod, jehož produkce zahrnovala vedle knih také množství obrazových publikací, plakátů a map.

Plukovnická přímluva

Václav Neubert se narodil roku 1852 v Nové Vsi u Kolína. Po absolvování gymnázia se začal učit knihkupcem a vzdělání si rozšířil i jednoročním kurzem ve Skřivanově obchodní škole v Praze. Knihám se ale zpočátku nevěnoval. Koncem 60. let 19. století získal místo účetního v Bance Praha, odkud později přešel k anglické firmě na stroje Garret & Son.
Myšlenkou na založení vlastní tiskárny se začal zabývat teprve během vojenské služby. Hned po jejím skončení požádal o udělení tiskařské koncese, protože ale nebyl vyučen v oboru, povolení nezískal. Teprve po přímluvě bývalého velitele, plukovníka Gorella von Mildensse, se jeho žádost dostala až na císařský dvůr a v červnu 1877 se mohl konečně radovat – koncese mu byla udělena.
První prostory pro nový podnik získal Neubert v budově smíchovské Občanské záložny. Instaloval zde ruční rychlolis, který obsluhoval zpočátku sám jen s pomocí manželky. Vedle tiskařiny dělal také práce korektorské, nakladatelské a distribuční. Ve vlastní režii vydával například svazky takzvané "Lidové bibliotheky" a pedagogický časopis Česká škola.
Díky rostoucímu odbytu brzy zaměstnal tři sazeče a jednoho tiskaře. Roku 1886 se ale už výroba zvýšila natolik, že bylo nutné ji přemístit do větších prostor. Neubert se rozhodl pro Jakubskou ulici na Smíchově, kde vyrostla nová tiskárna i specializované litografické oddělení. Zde vznikaly hlavně obrazové publikace a novou technikou tu bylo možné vytisknout i náročnou litografii Brožíkova obrazu "Jan Hus před koncilem kostnickým".

Pestré časy

Znovu, tentokrát do moderní budovy v Kobrově ulici na Smíchově (dnešní Grafická), se závod stěhoval roku 1902. To umožnilo hned v následujícím roce vybudovat samostatné oddělení světlotisku a zinkografie a výrazně rozšířit sortiment. V něm už byly také atlasy, nejrůznější obaly, prospekty, dlužní úpisy, akcie a kolky. Roku 1904 vytiskl podnik i "Brunclíkův atlas pro školy měšťanské" s celkem 25 mapami. Do řízení tiskárny se stále víc zapojovali také Neubertovi synové Oldřich, Miroslav, Václav a Karel, roku 1918 se proto název firmy změnil na "Grafický závod V. Neubert a synové". Ve znaku měl dva ležící lvy, k nimž později přibyl ještě orel.
Ze synů se chodu podniku nejvíc věnoval nejmladší Karel, který se roku 1921 stal spolumajitelem firmy. Vedl provoz hlubotisku, kartografie a řídil nakladatelství. Z jeho popudu vznikl také časopis Pestrý týden, který patřil za první republiky k nejlepším ilustrovaným magazínům v Čechách. První číslo vyšlo v listopadu 1926 a na jeho přípravě se podíleli novinářka Milena Jesenská, grafik Vratislav Hugo Brunner či malíř a básník Adolf Hoffmeister. Časopis měl být intelektuálním magazínem, příchodem novináře Jaromíra Johna koncem 20. let se ale změnil v obrazový týdeník pro střední vrstvy. Náklad se zvýšil až na 100 tisíc kusů, články si ale udržely vysoký standard po stránce textové i obrazové.
Vrcholným obdobím Pestrého týdne byly ročníky 1938 a 1939. Tehdy se časopis kvalitativně dostal na úroveň světových obrazových týdeníků a v napjaté politické i společenské atmosféře přinášel špičkové reportážní snímky. Za protektorátu šla sice kvalita dolů, díky Karlu Neubertovi ale list nikdy nepropagoval nacistickou ideologii víc, než bylo nutné. V průběhu necelých 20 let existence vyšlo celkem 963 čísel. To poslední krátce před vypuknutím Pražského povstání roku 1945.

Nepodařený návrat

Období 30. a 40. let 20. století nebylo pro firmu Neubert a synové jednoduché. Zvlášť když roku 1936 zemřel zakladatel podniku Václav Neubert. Společnosti se ale dařilo odolávat všem tlakům. Zaměřila se tehdy především na tisk obrazových periodik a map. Po roce 1945 měla přijít další modernizace a nárůst produkce. Roku 1948 byla ale tiskárna znárodněna a začleněna do národního podniku Orbis (od roku 1960 Polygra? a). Potomci rodiny Neubertů získali podnik zpět teprve po revoluci v roce 1989. Roku 1992 založili společnost Grafoprint Neubert, která se znovu zaměřila na vydavatelskou, polygrafickou a nakladatelskou činnost. V silné konkurenci se jí ale nepodařilo obstát a roku 1999 skončila v konkurzu. Jejím nástupcem je dnes společnost Grafoprint, v níž už potomci Václava a Karla Neubertů nemají žádné zastoupení

(Robert Šimek)

---

Václav Neubert (1852–1936)

Narodil se 21. května 1852 v Nové Vsi na Kolínsku. Po vystudování gymnázia se vyučil knihkupcem. Záhy odešel do Prahy, kde zpočátku pracoval v bance a továrně na stroje. Koncesi na knihtiskárnu dostal teprve roku 1877. Přesunul se na Smíchov, kde v budově Občanské záložny začal s tiskem učebnic a drobných knih. Postupně se vypracoval a v letech 1886 a 1902 závod dvakrát přestěhoval a rozšířil. Zemřel 13. dubna 1936.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Profit

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS