Kláštery, kostely a hřbitovy

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Památky, Vydáno dne: 13. 09. 2007

Praha 5 je velmi bohatá na sakrální památky. Namátkou jmenujme kostel sv. Václava, hřbitov Malvazinka, Smíchovskou synagogu či klášter sv. Gabriela. Řada z památek se již bohužel nedočkala dnešních dní. Z pěti klášterů dnes stojí pouze dva, nejstarší smíchovský kostelík sv. Filipa a Jakuba na Arbesově náměstí byl zbořen před 120 lety, hřbitov Národního obrození - Malostranský pomalu zarůstá břečťanem, kapličky v soukromém vlastnictví U Nesypky a pod Barrandovským mostem se rozpadají. Více se o nich můžete dozvědět v následujícím článku.

Kláštery
Klášter sv. Gabriela;
Klášter Sacré Coeur;
Kartouzský klášter;
Klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Plasský klášter

Kostely
Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově;

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách;
Kostel sv. Filipa a Jakuba na Arbesově náměstí;
Kostel sv. Vavřince v Jinonicích;
Kostel sv. Václava na Smíchově;
Kostel Nejsvětější Trojice;
Kostel sv. Jana Nepomuckého;
Kostel sv. Michala;
Kostelík sv. Prokopa
Farní chrám Jana Evangelisty na Újezdě;

Kaple
Kaple Panny Marie Bolestné;
Kaple sv. Jana Nepomuckého,
Kaple Nanebevzetí Panny Marie;
Kaple Nejsvětější Trojice;
Drobné sakrální stavby

Hřbitovy
Historie hřbitovů Prahy 5
Hřbitov Malvazinky
Malostranský hřbitov;
Zlíchovský hřbitov;
Hřbitov Radlice - Konvářka;
Košířský hřbitov Kotlářka;
Hřbitov v Jinonicích;
Hřbitov v Hlubočepích;  

 
Židovské památky
Smíchovská synagoga;
Starý židovský hřbitov;  
Nový židovský hřbitov (Peroutkova)