Usedlosti Prahy 5

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Památky, Vydáno dne: 13. 09. 2007

Oblast Smíchova ležící těsně za branami Prahy patřila v minulosti k oblíbeným výletním cílům vyšších vrstev, které si zde také z původních hospodářských dvorců a vinic začínají budovat svá letní sídla. Informace o usedlostech naleznete v následujícím článku.

B

Barvířka
(Radlická č. p. 185) - mapa
Bertramka
(Mozartova 2) - mapa
Blaženka (U Blaženky č. p. 430) - mapa
Božínka (Jinonická 17) - mapa
Brabcová (Nám. Kinských 1) - mapa
Brentová (Radlická, č.p. 184) - mapa
Březinka (Na Březince č. p. 179) - mapa
Bulovka (Jinonická 59) - mapy
Statek v Bublavské ulici
- mapy


C

Celná
(Hořejší nábřeží, č.p. 63) - mapa
Cibulka 
(U Cibulky, č. p. 118) - mapa
Cihlářka
(U Mrázovky 20) - mapa
Císařka (Podbělohorská, č. p. 116) - mapa

 

Č

Čečelička (Na Čečeličce, č. p. 165) - mapa
Červená zahrada (Nádražní, č. p. 193) - mapa


D
Demartinka (U Demartinky, č. p. 152) - mapa
Doktorka (Radlická)
Doubková (Bieblova 15) - mapa

E
Eggenberg (Vodní/Nám. Kinských) - mapa

F
Farkáň neboli Malá (Radlická č. p. 63)
Fialka (Pod Fialkou, č. p. 112) - mapa
H
Hansfalkovský dvůr (Hlubočepská 35) - mapa
Hliniště
(Bieblova, č. p. 180 - 181) - mapa
Hromádková (Plzeňská/Grafická č. p. 166) - mapa
Hřebenka (Švédská 39) - mapa


J
Jinonická usedlost (U Jinonického rybníčka 1) - mapa
Jinonický panský dvůr s pivovarem   
(Řeporyjská 1) - mapa


 
K

Kailová (Kartouzská, čp. 20) - mapa
Usedlost Karlštejnská 33
- mapa
Usedlost Karlštejnská 35 -
mapa
Kavalírka
(Musílkova č. p. 111) - mapa
Kesnerka (Kesnerka, č. p. 190 a 209) - mapa
Klamovka(Podbělohorská 3) - mapa
Klavírka (č. p. 175, Na Václavce) - mapa
Klikovka
(U Klikovky 4) - mapa
Klimentka
(U Klimentky, č. p. 129) - mapa
Kobrová (Holečkova č. p. 167) - mapa
Konvářka (Na Konvářce 22) - mapy
Kotlářka
(Kotlářka, č. p. 115) - mapa
Koulka
(Křížová 37) - mapa
Královodvorská (Holečkova 31) - mapa


L
Ladronka (Pod Kotlářkou, č. p. 121)
Laurová (Radlická/K Vodojemu)
Letohrádek Kinských (Zahrada Kinských) - mapa


M
Maltézský mlýn (č. p. 10, Motol, Plzeňská)
Malvazinka
(U Malvazinky 7) - mapy
Maxmiliánka (Holečkova, č. p. 102)
Měchurka (č.p. 149, Smíchov)
Minařka (Radlická, č. p. 187)
Mlynářka
Usedlost a dělnická kolonie Mrázovka (Plzeňská) - mapa


N
Nesypka (Na Hřebenkách, č. p. 108)
Nikolajka
(U Nikolajky) - mapa
Nová Ves (Jinonice, č. p. 59)

O
Oštipka (Radlická/Plzeňská)

P

Paliárka
(U Paliárky, č. p. 163)
Popelka
(Na Popelce 12, č. p. 214, 215, 160) - mapa
Portheimka
(Štefánikova 12) - mapa
Perníkářka
(Pod Hájem 1) - mapa

S
Sala Terrena (Na Popelce 12) - mapa
Santoška
(U Santošky) - mapa
Skalka
(U Klikovky 25) - mapa
Slavatovská zahrada
(blok Kořenského) - mapa


Š
Šalamounka (U Šalamounky 41) - mapa
Šmukýřka
(Na Šmukýřce - Mezihoří) - mapa

T
Turbová (Jinonická, č. p. 1066) - mapy

Z
Zámečnice (Nad Zámečnicí 3) - mapy
Zárubova zahrada (Holečkova) - mapa